ಮುಚ್ಚಿ

ತಹಸೀಲ್ದಾರ್

ವಿಭಾಗವಾರು ಯಾರು ಯಾರೆಂದು ಶೋಧಿಸಿ

ಫಿಲ್ಟರ್

ತಹಸೀಲ್ದಾರ್
ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಲಬುರಗಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಲಬುರಗಿ tahasildargulbarga1[at]gmail[dot]com 08472-230116 ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ ಕಲಬುರಗಿ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಳಂದ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಳಂದ tahasildaraland[at]gmail[dot]com 08477-202428 ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ ಆಳಂದ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅಫಜಲಪುರ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅಫಜಲಪುರ tahasildarafzalpur[at]gmail[dot]com 08470-282020 ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ ಅಫಜಲಪುರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸೇಡಂ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸೇಡಂ tahsildarsedam[at]gmail[dot]com 08441-276184 08441-276038 ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ ಸೇಡಂ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಜೇವರ್ಗಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಜೇವರ್ಗಿ tahasildarjewargi[at]gmail[dot]com 08442-236025 ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ ಜೇವರ್ಗಿ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಚಿತ್ತಾಪುರ tahasildarchittapur[at]gmail[dot]com 08474-236147 ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ ಚಿತ್ತಾಪುರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಚಿಂಚೋಳಿ tahasildarchincholi[at]gmail[dot]com 08475-273027 ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ ಚಿಂಚೋಳಿ