ಮುಚ್ಚಿ

ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅಫಜಲಪುರ

ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ ಅಫಜಲಪುರ

ಇಮೇಲ್ : tahasildarafzalpur[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅಫಜಲಪುರ
ದೂರವಾಣಿ : 08470-282020