ಮುಚ್ಚಿ

ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಜೇವರ್ಗಿ

ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ ಜೇವರ್ಗಿ

ಇಮೇಲ್ : tahasildarjewargi[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಜೇವರ್ಗಿ
ದೂರವಾಣಿ : 08442-236025