ಮುಚ್ಚಿ

ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಮತ್ತು ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಗಳು

 

ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಕೋಡ್ / ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಗಳು
ನಗರ/ತಾಲುಕ್ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಕೋಡ್ ಪಿನ್ ಕೋಡ್
ಅಫಜಲಪುರ 8470 585301
ಅಳಂದ 8477 585302
ಚಿಂಚೋಳಿ 8475 585307
ಚಿತ್ತಾಪುರ 8474 585211
ಜೇವರ್ಗಿ 8442 585310
ಕಲಬುರಗಿ 8472 585101
ಕಮಲಾಪುರ 8478 585313
ಮಶಾಲ 8471 585217
ನಿಂಬರ್ಗಾ 8440 585213
ಸೇಡಂ 8441 585222
ವಾಡಿ 8476 585225