ಮುಚ್ಚಿ

ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ

 • ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯು 2001 ರ ಜನಗಣತಿಯ ನಂತರ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಗಾಯಿತು. ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾದಗಿರಗೆ ಮೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. viz., ಹಿಂದಿನ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಹಪುರ್, ಶೋರಾಪುರ್ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು
 • ಕಲಬುರಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 10954 ಚದರ ಕಿ.ಮಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
 • ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ 25, 66,326 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 5 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
 • ಜಿಲ್ಲೆಯು 234 ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 20 ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
 • ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯು ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 4.2 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 5 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
 • 18.0 ಪ್ರತಿಶತದ ದಶಕಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರದಲ್ಲಿ, ಇದು ದಶಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 5 ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ.
 • ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 971 ರಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಅನುಪಾತವು 24 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
 • 0-6ರ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಗುವಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 943 ರ ಲಿಂಗ ಅನುಪಾತವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 25 ನೇ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
 • ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ (0-6 ವಯಸ್ಸಿನ-ಗುಂಪಿನ) ಪ್ರಮಾಣವು 14.2 ಶೇ. ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 6 ನೇ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದೆ.
 • ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 64.9 ರಷ್ಟು ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣವಿದೆ.
 • ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುರುಷರ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣವು 74.4 ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣವು 55.1 ಪ್ರತಿಶತವಾಗಿದೆ
 • ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು 25.3 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೂರನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು.
 • ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು 2.5 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ 24 ನೇ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದೆ
 • ಜಿಲ್ಲೆಯು 42.4 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕೆಲಸದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ
 • ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ 52.2 ಮತ್ತು 32.2 ರಷ್ಟಿರುವ ಕೆಲಸ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ದರಗಳು.
 • ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪೈಕಿ 77.7 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು 22.3 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕನಿಷ್ಠ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
 • ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು ಕೆಲಸದ ಶೇಕಡಾ 58.5 ರಷ್ಟು ಕೃಷಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳೆಗಾರರು (20.3 ಪ್ರತಿಶತ) ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ (38.2 ಪ್ರತಿಶತ).
 • ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಮಿಕರ 38.2 ರಷ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 8 ನೇ ಸ್ಥಾನವಿದೆ.
 • ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 39.2 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇತರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಶೇಕಡಾ 2.4 ರಷ್ಟು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.
 • ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 57.6 ಶೇ. ರಷ್ಟು ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲದವರು ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
 • ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ 918 ನಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 10 ಶಾಸನಬದ್ಧ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 1 ಜನಗಣತಿ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಮೂಲ : 2011 ಜನಗಣತಿ

ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಸಾರಾಂಶ
ಚದರ ಕಿಮೀ ಪ್ರದೇಶ 10,954
ಉಪವಿಭಾಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2
ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 7
ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 11
ಒಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳು 264
ಒಟ್ಟು ಗ್ರಾಮಗಳು 918
ಕುಟುಂಬದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 71,601
ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ 25,66,326
ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 17,30,775
ನಗರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 8,35,551
ಸಾಕ್ಷರರು 14,27,368
ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸಗಾರರು 8,44,237
ಕನಿಷ್ಠ ಕೆಲಸಗಾರರು 2,42,791
ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲದವರು 14,79,298