ಮುಚ್ಚಿ

ಚುನಾವಣೆ 2019

ಶ್ರೀ ಅರ್. ವೆಂಕಟೇಶ ಕುಮಾರ್ ಭಾ.ಅ.ಸೆ

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಶರತ್‌, ಭಾ.ಅ.ಸೆ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು

ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,

ಗುಲಬರ್ಗಾ (SC)

ದೂರವಾಣಿ : (08472)-278606

ಇಮೇಲ್ : deo.gulbarga[at]gmail.com

ಗುಲಬರ್ಗಾ (SC)

Gulbarga Loksabha Map

ಚುನಾವಣಾ ಘಟನೆಗಳು

  • ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ: : 28/03/2019
  • ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ : 04/04/2019
  • ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ದಿನಾಂಕ : 05/04/2019
  • ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ : 08/04/2019
  • ಮತದಾನ ದಿನಾಂಕ : 23/04/2019
  • ಎಣಿಕೆಯ ದಿನಾಂಕ : 23/05/2019

ಚುನಾವಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ(16.01.2019) ಮತದಾರರ ವಿವರಗಳು
ಕ್ರ.ಸಂ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತಗಟ್ಟೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತದಾರರು ಸೇವಾ ಮತದಾರರು ಒಟ್ಟು
ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಇತರೇ ಒಟ್ಟು ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಒಟ್ಟು
1 34-ಅಫಜಲಪುರ 251 112972 107141 14 220127 70 1 71 220198
2 35-ಜೇವರ್ಗಿ 279 117131 115903 33 233067 20 2 22 233089
3 39-ಗುರುಮಿಟಕಲ್‌ 284 120879 121733 28 242640 11 0 11 242651
4 40-ಚಿತ್ತಾಪೂರ 241 113984 113269 34 227287 16 1 17 227304
5 41-ಸೇಡಂ 260 106252 108268 25 214545 35 0 35 214580
6 43-ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮಾಂತರ 293 128696 121358 34 250088 167 1 168 250256
7 44-ಗುಲಬರ್ಗಾ ದಕ್ಷಿಣ 259 129693 129914 67 259674 61 2 63 259737
8 45-ಗುಲಬರ್ಗಾ ಉತ್ತರ 274 138329 135121 99 273549 12 0 12 273561