ಮುಚ್ಚಿ

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಚುನಾವಣಾ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು 12/04/2019 16/04/2019 Annexure-E2
1 ಡಾ|| ಉಮೇಶ ಜಾಧವ ವಿಕ್ಷೀಸು (3MB) ವಿಕ್ಷೀಸು (3MB) ವಿಕ್ಷೀಸು (528KB)
2 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ವಿಕ್ಷೀಸು(822KB) ವಿಕ್ಷೀಸು (826KB)  
3 ಕೆ.ಬಿ.ವಾಸು   ವಿಕ್ಷೀಸು (1MB)  
4 ಡಿ.ಕೆ ಕೊಂಕಾಟೆ ಕೆರೂರ ವಿಕ್ಷೀಸು(311KB) ವಿಕ್ಷೀಸು (112KB)  
5 ರಾಜಕುಮಾರ   ವಿಕ್ಷೀಸು (167KB)  
6 ಮಹೇಶ ಲಂಭಾಣಿ ವಿಕ್ಷೀಸು(516KB)    
7 ವಿಜಯ ಜಾಧವ ವಿಕ್ಷೀಸು(498KB) ವಿಕ್ಷೀಸು (113KB)  
8 ಎಸ್.ಎಂ.ಶರ್ಮಾ ವಿಕ್ಷೀಸು(783KB) ವಿಕ್ಷೀಸು (411KB)  
9 ಶಂಕರ ಜಾಧವ      
10 ಜಿ.ತಿಮ್ಮರಾಜು      
11 ಡಾ||ಎಂ.ಪಿ ದಾರಕೇಶ್ವರಯ್ಯ      
12 ರಮೇಶ ಭೀಮಸಿಂಗ ಚವ್ಹಾಣ   ವಿಕ್ಷೀಸು (522KB)