ಮುಚ್ಚಿ

ಪ್ರಸಿದ್ದರ ಸೂಚಿ

ವಿಭಾಗವಾರು ಯಾರು ಯಾರೆಂದು ಶೋಧಿಸಿ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್
ಶ್ರೀಮತಿ ವಿ.ವಿ. ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ,‌ ಭಾ.ಅ.ಸೆಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾದಂಡಾಧಿಕಾರಿdcoglb[at]gmail[dot]comಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಛೇರಿ, ವಿಕಾಸ ಭವನ್, ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌದ ಕಲಬುರಗಿ(ಕರ್ನಾಟಕ)08472-27860108472-278602
ಶ್ರೀ ಶಂಕರಪ್ಪ ವಣಿಕ್ಯಾಳ, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಛೇರಿ, ವಿಕಾಸ ಭವನ್, ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌದ ಕಲಬುರಗಿ(ಕರ್ನಾಟಕ)08472-278604
ಕು|| ಮೋನಾ ರೋತ್, ಐ.ಎ.ಎಸ್ಕಲಬುರಗಿ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರುacgulbarga[at]gmail[dot]comಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಗತ್ ವೃತ್ತ08472-278656
ಕು|| ಆಶ್ವಿಜ ಬಿ ವಿ , ಐ.ಎ.ಎಸ್ಸೇಡಂ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರುacsedam[at]gmail[dot]comಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಸೇಡಂ08441-27607308441-276073
ಚುನಾವಣೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಚುನಾವಣೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್deo[dot]gulbarga[at]gmail[dot]comಚುನಾವಣೆ ಶಾಖೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಛೇರಿ, ವಿಕಾಸ ಭವನ್, ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌದ ಕಲಬುರಗಿ(ಕರ್ನಾಟಕ)08472-278606

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್
ಶ್ರೀ ವೈ.ಎಸ್. ರವಿಕುಮಾರ, ಐಪಿಎಸ್ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರುcitycontrolkbc[at]ksp[dot]gov[dot]inಕಲಬುರಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ08472-248500
ಶ್ರೀ ಮನೀಷ ಖರ್ಬಿಕರ್, ಐಪಿಎಸ್ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ ಪೊಲೀಸ್‌ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರುಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ ಪೊಲೀಸ್‌ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ಭವನ ಕಲಬುರಗಿ
ಡಾ.ಸಿಮಿ ಮರಿಯಮ್ ಜಾರ್ಜ್, ಐಪಿಎಸ್ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರುspgba[at]ksp[dot]gov[dot]inಕಲಬುರಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಛೇರಿ, ಪೊಲೀಸ್‌ ಭವನ, ಕಲಬುರಗಿ08472-263602

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ಯ

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್
ಶ್ರೀ ಮಹ್ಮದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿzpdevglb[at]yahoo[dot]co[dot]inಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ, ಜಗತ್ ವೃತ್ತ ಕಲಬುರಗಿ(ಕರ್ನಾಟಕ)08472278612
ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ ಕುಮಾರ ದುಬೆಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾ ಅಧಿಕಾರಿceo[dot]zpklb[at]nic[dot]inಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ, ಜಗತ್ ವೃತ್ತ ಕಲಬುರಗಿ(ಕರ್ನಾಟಕ)08472278666
ಶ್ರೀ ಮಹ್ಮದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಿ ನಿರ್ದೇಶಕpddrdaglb[at]gmail[dot]comಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ, ಜಗತ್ ವೃತ್ತ ಕಲಬುರಗಿ(ಕರ್ನಾಟಕ)08472278666
ಡಾ. ದಿಲೀಶ್ ಶಶಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೆಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿceo[dot]zpklb[at]nic[dot]inಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ, ಜಗತ್ ವೃತ್ತ ಕಲಬುರಗಿ(ಕರ್ನಾಟಕ)08472278666

ತಹಸೀಲ್ದಾರ್

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್
ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಲಬುರಗಿತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಲಬುರಗಿtahasildargulbarga1[at]gmail[dot]comತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ ಕಲಬುರಗಿ08472-230116
ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಳಂದತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಳಂದtahasildaraland[at]gmail[dot]comತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ ಆಳಂದ08477-202428
ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅಫಜಲಪುರತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅಫಜಲಪುರtahasildarafzalpur[at]gmail[dot]comತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ ಅಫಜಲಪುರ08470-282020
ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸೇಡಂತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸೇಡಂtahsildarsedam[at]gmail[dot]comತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ ಸೇಡಂ08441-27618408441-276038
ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಜೇವರ್ಗಿತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಜೇವರ್ಗಿtahasildarjewargi[at]gmail[dot]comತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ ಜೇವರ್ಗಿ08442-236025
ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಚಿತ್ತಾಪುರತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಚಿತ್ತಾಪುರtahasildarchittapur[at]gmail[dot]comತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ ಚಿತ್ತಾಪುರ08474-236147
ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಚಿಂಚೋಳಿತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಚಿಂಚೋಳಿtahasildarchincholi[at]gmail[dot]comತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ ಚಿಂಚೋಳಿ08475-273027