ದಾಖಲೆಗಳು

ದಾಖಲೆಯನ್ನು ವರ್ಗವಾರು ಹುಡುಕಿ

ಹುಡುಕಿ

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ / ಲಿಂಕ್
ಮಾದ್ಯಮ ಸಂಪರ್ಕ 28/07/2017 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(122 KB)
ಜಲ್ಲೆಯ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ನೋಟ 2016-17 28/04/2017 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(2 MB)
ಜಿಲ್ಲಾ ಜನಗಣತಿ 2011 01/07/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(9 MB)