ಮುಚ್ಚಿ

ದಾಖಲೆಗಳು

Filter Document category wise

ಫಿಲ್ಟರ್

ದಾಖಲೆಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಮಾದ್ಯಮ ಸಂಪರ್ಕ 28/07/2017 ನೋಟ (122 KB)
ಜಲ್ಲೆಯ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ನೋಟ 2016-17 28/04/2017 ನೋಟ (2 MB)
ಜಿಲ್ಲಾ ಜನಗಣತಿ 2011 01/07/2018 ನೋಟ (9 MB)