ಮುಚ್ಚಿ

ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳು

ಫಿಲ್ಟರ್:
ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಕೋಟೆ ಕಲಬುರಗಿ

ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಕೋಟೆ

ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ಹಸನ್ ಬಹಮನ್ ಷಾ ಬಹಮನಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ದೊರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಯಿತು ಕೋಟೆಯನ್ನು ಮೂಲವಾಗಿ ವಾರಂಗಲ್ ಕಾಕತೀಯರ…

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ...
ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರ್ ಕಲಬುರಗಿ

ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರ್

ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರ್ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ೭೦ ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಹರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇದು ನಗರದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಕಲಬುರಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ರೂ ೮…

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ...