ಮುಚ್ಚಿ

85ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ

AKhil Bharat Kannada Sahitya Sammelana

ಡಾ. ಎಚ್.ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ ಸಮ್ಮೇಳನಾಧ್ಯಕ್ಷರು

Venkatesh Murthy

ಸಮ್ಮೇಳನಾ ಸ್ಥಳ

ವಂತಿಗೆ ನೀಡಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳು
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಜಾರ್ , ತಿಮ್ಮಾಪುರಿ ಚೌಕ್, ಕಲಬುರಗಿ
ಐ.ಎಫ್.ಎಸ್.ಸಿ(IFSC Code) SYNB0001301
ಖಾತೆದಾರರ ವಿವರ 85th ABKSSSK
ವಿಳಾಸ 85ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮಿತಿ,
ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು
SVP ಚೌಕ ಕಲಬುರಗಿ
ಕರ್ನಾಟಕ , ಭಾರತ
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ 13012010153869

85ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮಿತಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು SVP ಚೌಕ ಕಲಬುರಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ , ಭಾರತ