ಮುಚ್ಚಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್

ವಿಭಾಗವಾರು ಯಾರು ಯಾರೆಂದು ಶೋಧಿಸಿ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್
ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ವೈ.ಎಸ್. ರವಿಕುಮಾರ, ಐಪಿಎಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು citycontrolkbc[at]ksp[dot]gov[dot]in 08472-248500 ಕಲಬುರಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಮನೀಷ ಖರ್ಬಿಕರ್, ಐಪಿಎಸ್ ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ ಪೊಲೀಸ್‌ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ ಪೊಲೀಸ್‌ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ಭವನ ಕಲಬುರಗಿ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಶಾ ಪಂತ್, ಭಾ.ಪೊ.ಸೇ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು spgba[at]ksp[dot]gov[dot]in 08472-263602 ಕಲಬುರಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಛೇರಿ, ಪೊಲೀಸ್‌ ಭವನ, ಕಲಬುರಗಿ