ಮುಚ್ಚಿ

ಕಲಬುರಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಲಘು ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ

ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ: 26/08/2018 ಕೊನೆ: 26/08/2018

ಈವೆಂಟ್ ವಿವರಣೆ

ಕಲಬುರಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ಕಲಬುರಗಿಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪವಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 10 (ಸೇಡಂ ರಸ್ತೆ) ನಲ್ಲಿ 15 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು 750ಎಕರೆ ಇದೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಲಘು ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಅನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 26, 2018 ರಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ರನ್ವೇ ಭಾರತದ 10 ನೇ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ 2 ನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರನ್ವೇದಾಗಿದೆ.

ಸ್ಥಳ: ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರಡಗಿ ,ಕಲಬುರಗಿ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಫೋಟೋಗಳುಗ್ಯಾಲರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಕಲಬುರಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರನವೇ ಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಇಳಿಯುವ ದೃಶ್ಯ

ಕಲಬುರಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರನವೇ ಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಇಳಿಯುವ ದೃಶ್ಯ

ಕಲಬುರಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ

ಕಲಬುರಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ

ವಿಮಾನ ಚಾಲಕರನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕರಿಗಳು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು

ವಿಮಾನ ಚಾಲಕರನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕರಿಗಳು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು