ಮುಚ್ಚಿ

ಆಳಂದ ಪುರಸಭೆ

ಪುರಸಭೆ,ಉಮರ್ಗಾ ರಸ್ತೆ, ಆಳಂದ, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ - 585302.

ಇಮೇಲ್ : itstaff_ulb_aland[at]ymail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08477202440
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : http://www.alandatown.mrc.gov.in/
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಪುರಸಭೆ