ಮುಚ್ಚಿ

ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ , ಜಗತ್ ವ್ರತ ಹತ್ತಿರ ,ಮೇನ್ ರೋಡ್ , ಕಲಬುರಗಿ 585102

ಇಮೇಲ್ : comm_glb[at]yahoo[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08472278675
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : http://www.gulbargacity.mrc.gov.in/
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ