ಮುಚ್ಚಿ

ಕೆ.ಸಿ.ಟಿ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು

ಕೆ.ಸಿ.ಟಿ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಕಮರ್-ಉಲ್-ಇಸ್ಲಾಂ ಕಾಲೋನಿ, ರೋಜಾ.

ಇಮೇಲ್ : principalkct[at]rediffmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08472-258551