ಮುಚ್ಚಿ

ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ

ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 68 ಅಕಾಶವಾಣಿ (ಎ.ಐ.ಅರ್) ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಎದುರು ಕೋಟನೂರ,ಕಲಬುರಗಿ- 585102

ಇಮೇಲ್ : principalkvg[at]kvsedu[dot]org
ದೂರವಾಣಿ : 08472222838
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : http://www.kvgulbarga.ac.in
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಇ ಶಾಲೆ