ಮುಚ್ಚಿ

ಜವಾಹರ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ 2

ಜವಾಹರ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ 2 ಕೋರವಾರ, ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಾ, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ

ಇಮೇಲ್ : jnvkalaburagi[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 07349737501
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : http://www.jnvkalaburagi2.org
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಇ ವಸತಿ ಶಾಲೆ