ಮುಚ್ಚಿ

ಜವಾಹರ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ 2

ಜವಾಹರ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ 2 ಕೋರವಾರ, ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಾ, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ


ದೂರವಾಣಿ : 07349737501
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಇ ವಸತಿ ಶಾಲೆ
Pincode: 585312