ಮುಚ್ಚಿ

ಶರಣಬಸವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ಕಲಬುರಗಿ

ಇಮೇಲ್ : vc[at]sharnbasvauniversity[dot]edu[dot]in
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : http://sharnbasvauniversity.edu.in/