ಮುಚ್ಚಿ

ಆಹಾರ (ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು)

ಆನ್ ಲೈನ್ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಸೇವೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಲು ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಆಧಾರ್ ಮೂಲದ ಒ.ಟಿ.ಪಿ ಅಥವಾ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಐರಿಸ್ ದೃಢೀಕರಣದ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಚಿಕೆ, ಐ.ವಿ.ಅರ್.ಎಸ್, ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಅಥವಾ ಜಾಲತಾಣ ಮೂಲಕ ರೆಷನ್ ಕೂಪನ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ನಾಗರಿಕರು ಪಡಿತರ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೂರುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಹುದು

ಭೇಟಿ: https://ahara.kar.nic.in/Home/EServices

ಆಹಾರ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಕಲಬುರಗಿ
ಸ್ಥಳ : ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ | ನಗರ : ಕಲಬುರಗಿ | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 585101