ಮುಚ್ಚಿ

ದೂರು ದಾಖಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಇ-ಜನಸ್ಪ್ಂದನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರು ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಸಕಾಲ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಬಹುದು.

ಭೇಟಿ: https://ipgrs.karnataka.gov.in/

ಇ-ಜನಸ್ಪ್ಂದನ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಛೇರಿ, ವಿಕಾಸ ಭವನ್, ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌದ ಕಲಬುರಗಿ
ಸ್ಥಳ : ಆನ್ಲೈನ್ ಜಾಲತಾಣ | ನಗರ : ಕಲಬುರಗಿ | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 585101
ಇಮೇಲ್ : deo[dot]gulbarga[at]gmail[dot]com