ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀಮತಿ ಇಶಾ ಪಂತ್, ಭಾ.ಪೊ.ಸೇ

ಕಲಬುರಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಛೇರಿ, ಪೊಲೀಸ್‌ ಭವನ, ಕಲಬುರಗಿ

ಇಮೇಲ್ : spgba[at]ksp[dot]gov[dot]in
ಪದನಾಮ : ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು
ದೂರವಾಣಿ : 08472-263602