ಮುಚ್ಚಿ

ಡಾ.ಸಿಮಿ ಮರಿಯಮ್ ಜಾರ್ಜ್, ಐಪಿಎಸ್

ಕಲಬುರಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಛೇರಿ, ಪೊಲೀಸ್‌ ಭವನ, ಕಲಬುರಗಿ

ಇಮೇಲ್ : spgba[at]ksp[dot]gov[dot]in
ಪದನಾಮ : ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು
ದೂರವಾಣಿ : 08472-263602