ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ ವೈ.ಎಸ್. ರವಿಕುಮಾರ, ಐಪಿಎಸ್

ಕಲಬುರಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಇಮೇಲ್ : citycontrolkbc[at]ksp[dot]gov[dot]in
ಪದನಾಮ : ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು
ದೂರವಾಣಿ : 08472-248500