ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್

ಚುನಾವಣೆ ಶಾಖೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಛೇರಿ, ವಿಕಾಸ ಭವನ್, ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌದ ಕಲಬುರಗಿ(ಕರ್ನಾಟಕ)

ಇಮೇಲ್ : deo[dot]gulbarga[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಚುನಾವಣೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್
ದೂರವಾಣಿ : 08472-278606