ಮುಚ್ಚಿ

ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಳಂದ

ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ ಆಳಂದ

ಇಮೇಲ್ : tahasildaraland[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಳಂದ
ದೂರವಾಣಿ : 08477-202428