ಮುಚ್ಚಿ

ಕೋವಿಡ-19 ಕಲಬುರಗಿ ಮಾಹಿತಿ

Covid19

06-08-2020 05:00 PM ಸ್ಥಿತಿ

  • ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಮಾದರಿಗಳು : 95301
  • ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು : 6615
  • ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು : 87009
  • ಒಟ್ಟು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರು : 4053
  • ಒಟ್ಟು ಸಾವುಗಳು : 122
  • ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲಾಗಿದೆ : 351

  • ಹಾಸಿಗೆ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 08472-278604 / 648/677/698 ಅಥವಾ ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 1047 ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

Aarogya Setu App
ಸಹಾಯವಾಣಿ
ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ
ಡಿಎಚ್ಒ 9449843053 ಡಿಎಸ್ಒ 9449843258
ಟಿಎಚ್ಒ ಕಲಬುರಗಿ 9448652625 ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂ 08472278648
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ 08472278644 ಕಲಬುರಗಿ ಇಎಸ್ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆ 08472265546
ಚಿಂಚೋಳಿ 9741970999 ಜೇವರ್ಗಿ 8861013872
ಚಿತ್ತಾಪುರ 9845708581 ಅಳಂದ 9880166490
ಸೇಡಂ 9448441770 ಅಫಜಲಪುರ 7829277554
ಯಡ್ರಾಮಿ 9008790021 ಕಾಳಗಿ 9740438439
ವಾಡಿ 9902569059 ಕಮಲಾಪುರ 9448652625