ಮುಚ್ಚಿ

ಕೋವಿಡ-19 ಕಲಬುರಗಿ ಮಾಹಿತಿ

Covid19

26-03-2020 06:00 PM ಸ್ಥಿತಿ

  • ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು : 03
  • ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳು : 99
  • ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು : 388
  • ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು : 35
  • ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ : 961
  • ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲಾಗಿದೆ : 22
CoronoAdKan
ಸಹಾಯವಾಣಿ
ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ
ಡಿಎಚ್ಒ 9449843053
ಡಿಎಸ್ಒ 9449843258
ಟಿಎಚ್ಒ ಕಲಬುರಗಿ 9448652625
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂ 08472278648
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ 08472278644
ಕಲಬುರಗಿ ಇಎಸ್ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆ 08472265546
ಚಿಂಚೋಳಿ 9741970999
ಜೇವರ್ಗಿ 8861013872
ಚಿತ್ತಾಪುರ 9845708581
ಅಳಂದ 9880166490
ಸೇಡಂ 9448441770
ಅಫಜಲಪುರ 7829277554
ಯಡ್ರಾಮಿ 9008790021
ಕಾಳಗಿ 9740438439
ವಾಡಿ 9902569059
ಕಮಲಾಪುರ 9448652625