ಮುಚ್ಚಿ

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು

ESIC ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ

ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನ ಗಂಗಾ, ಕಾಳನೂರ, ಕಲಬುರಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ 585106
ದೂರವಾಣಿ : 08472265548

ಎಚ್.ಸಿ.ಜಿ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ ಸೆಂಟರ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ

ನಂ .1-10 / ಎ, 1-10, ಖುಬಾ ಪ್ಲಾಟ್, ಬ್ರಹ್ಮಪುರ್, ಕಲಬುರಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ 585105
ದೂರವಾಣಿ : 08472661000

ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

9, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ, Opp. ಸರ್ಕಾರ ಐಟಿಐ ಕಾಲೇಜು, ವಸಂತ್ ನಗರ, ಕಲಬುರಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ 585102
ದೂರವಾಣಿ : 08472256163

ಗಂಗಾ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಸಿಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್

ವಸಂತ ನಗರ, ನಾಗರಗುಮ್, ಕಲಬುರಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ 585102
ದೂರವಾಣಿ : 08472272777

ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಹಾರ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ

STBT ಕ್ರಾಸ್, ಕಲಬುರಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ 585101
ದೂರವಾಣಿ : 08472689191

ಚಿರಾಯು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಲಬುರ್ಗಿ

ಕೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ, ಆಪೊಜಿಟ ಜೆಸ್ಕಾಮ್ ಆಫೀಸ್, ಕಲಬುರಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ 585102
ದೂರವಾಣಿ : 08472241717

ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಕುವೆಂಪು ನಗರ, ಕಲಬುರಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ 585105
ದೂರವಾಣಿ : 08472278644

ಧನ್ವಂತ್ರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ನ್ಯೂ ಜೇವರ್ಗಿ ರೋಡ, ಕೋಟನೂರ, ಕಲಬುರಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ 585102
ದೂರವಾಣಿ : 09980759148

ನಿಸ್ಟಿ ಹಾರ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್

# 15 & 16, ಲಾಹೋಟಿ ಎನ್ಕ್ಲೇವ್, ಐವನ್-ಇ-ಶಾಹಿ ರಸ್ತೆ ಕಲಬುರಗಿ, ಕಲಬುರಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ 585102
ದೂರವಾಣಿ : 08472232596

ಬನಾಳೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್

ಗಣೇಶ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಖುಬಾ ಪ್ಲಾಟ್, ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಕರ್ನಾಟಕ 585105
ದೂರವಾಣಿ : 09663418290