ಮುಚ್ಚಿ

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು

ಬಹಮನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಖೋನಿಯಾಲಾವಾ, ಮೋಮಿಪುರಾ, ಕಲಬುರಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ 585104

ದೂರವಾಣಿ : 08472221825

ಮೆಡಿಕೇರ್ ಮಲ್ಟಿಸ್ಪೆಸಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ದರ್ಗಾ ರಸ್ತೆ, ಬಾಪು ನಗರ, ಮಕ್ತಂಪುರಾ, ಕಲಬುರಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ 585101

ದೂರವಾಣಿ : 09141363388

ರುದ್ರವಾಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಓಲ್ಡ್ ಜೇವರ್ಗಿ ರೋಡ, ಬಾಲಾಜಿ ನಗರ, ಕಲಬುರಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ 585102

ದೂರವಾಣಿ : 09972222616

ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಆರ್.ಟಿ.ಒ ಸರ್ಕಲ್, ರಸ್ತೆ, ಎಸ್.ಹೆಚ್ 10, ಕಲಬುರಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ

ದೂರವಾಣಿ : 08472222299

ಶ್ರೀ ಜಯದೇವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡಿಯೊವ್ಯಾಸ್ಕುಲರ್ ಸೈನ್ಸಸ್ & ರಿಸರ್ಚ್

ಶ್ರೀ ಜಯದೇವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡಿಯೊವ್ಯಾಸ್ಕುಲರ್ ಸೈನ್ಸಸ್ & ರಿಸರ್ಚ್ ಜಿಐಎಮ್ಎಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಸೆಡಮ್ ರಸ್ತೆ , ಕಲಬುರಗಿ

ದೂರವಾಣಿ : 08472230500

ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

M.S.K. ಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ, ಕಲಬುರಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ 585102

ದೂರವಾಣಿ : 08472222435

ಸನ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಸಿಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್

ವಸಂತ ನಗರ, ನಾಗರಗುಮ್, ಕಲಬುರಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ 585102

ದೂರವಾಣಿ : 08472272777
Pincode: 585102

ಹೋಮಿಯೋಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ |ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ – ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ

1ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಂದೂರ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್, ಮ.ನಂ: 1-102 / 4, ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಸರ್ಕಲ್ (ತಿಮ್ಮಪುರ್ ಸರ್ಕಲ್), ಕಲಬುರಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ 585102

ದೂರವಾಣಿ : 18001022202