ಮುಚ್ಚಿ

ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು

ಅಪಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ

ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ವಿದ್ಯಾ ನಗರ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಕರ್ನಾಟಕ - 585103

ಕೆ.ಸಿ.ಟಿ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು

ಕೆ.ಸಿ.ಟಿ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಕಮರ್-ಉಲ್-ಇಸ್ಲಾಂ ಕಾಲೋನಿ, ರೋಜಾ.

ಇಮೇಲ್ : principalkct[at]rediffmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08472-258551

ಖಾಜಾ ಬಂದಾ ನವಾಜ್ ಕಾಲೇಜು ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಖಾಜಾ ಬಂದಾ ನವಾಜ್ ಕಾಲೇಜು ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರೋಜಾ ಬುಝುರ್ಗ್ , ಕಲಬುರಗಿ -585 104.

ದೂರವಾಣಿ : 08472-257487

ಖಾಜಾ ಬಂದಾ ನವಾಜ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ

ಖಾಜಾ ಬಂದಾ ನವಾಜ್ ಕಾಲೇಜು ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರೋಜಾ ಬುಝುರ್ಗ್ , ಕಲಬುರಗಿ -585 104.

ಇಮೇಲ್ : principalkbn[at]yahoo[dot]co[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08472-257487

ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್

ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಸೇಡಂ ರಸ್ತೆ, ಕಲಬುರಗಿ - 585105

ಇಮೇಲ್ : directorgimsgulbarga[at]gmail[dot]com

ಗೋದುತಾಯಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್ (ಜಿಇಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ)

ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾ ವರ್ಧಕ್ ಸಂಘ ಎಸ್ ಬಿ ಬಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಶರಣ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿ

ಇಮೇಲ್ : godutaiecw[at]gmail[dot]com