ಮುಚ್ಚಿ

ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು

ಪಿ.ಡಿ.ಎ. ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಪಿ.ಡಿ.ಎ. ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನರಿಂಗ್, ಐವನ್-ಇ-ಶಾಹಿ ಏರಿಯಾ, ಕಲಬುರಗಿ - 585102. ಕರ್ನಾಟಕ.

ಇಮೇಲ್ : principal[at]pdaengg[dot]com

ಶರಣಬಸವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ಕಲಬುರಗಿ

ಇಮೇಲ್ : vc[at]sharnbasvauniversity[dot]edu[dot]in
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://sharnbasvauniversity.edu.in/

ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ

ರಾಜಪುರ್-ಶಾಹಾಬಾದ್ ರಸ್ತೆ, ಕಲಬುರಗಿ - 585105. ಕರ್ನಾಟಕ.

ಇಮೇಲ್ : principal[at]sitgulbarga[dot]org
ದೂರವಾಣಿ : 08472-296666