ಮುಚ್ಚಿ

ಸೇವಾ ಸಿಂಧು

ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಶಾಪ್.ಇದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ .ಇದು ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಪೋರ್ಟಲ್.ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿವೈಡ್ ತುಂಬಲು ಒಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ,ಅದು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಸೇವಾ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ನಗರಗಳ ಒಂದು ಕಿಯೋಸ್ಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯಿಂದ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನಾಗರಿಕ ಕೇಂದ್ರಿತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ಬಳಸಬಹುದು.ಪ್ರಜಾ ಒಂದರ ಗುರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಿತವ್ಯಯದ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ಮಾಡುವುದು.ಇದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಸರಣ ಮೂಲಕ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯ ಅರಿವು ಮತ್ತು ನೆರವುಗಳನ್ನು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.ಇದು ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸೇವೆಗಳ ತಡೆರಹಿತ ಏಕೀಕರಣ ಕಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ.ಇದು ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸೇವಿಸುವ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ತೊಡಕಿನ ಸಮಯ ತೆಗೆದು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು / ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.ಇದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ.

ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸೇವೆಗಳ ವಿಶಾಲ ಪಟ್ಟಿ ಇಂತಿದೆ :

  • ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು: ಆದಾಯ,ಜಾತಿ, ಜನ್ಮ, ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ ಇತ್ಯಾದಿ .
  • ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಪಿಡಿಎಸ್):ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ವಿತರಣೆ ಇತ್ಯಾದಿ.
  • ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳು:ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಪಿಂಚಣಿ,ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ,ವಿದವಾ ಪಿಂಚಣಿ ವಿತರಣೆ.
  • ದೂರುಗಳು:ಅನ್ಯಾಯದ ಬೆಲೆ,ಅನುಪಸ್ಥಿತ ಶಿಕ್ಷಕರು,ವೈದ್ಯರು ದೊರಕದಿರುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ.
  • ಆರ್ಟಿಐ:ಇತರ ಇ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಜೊತೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆನ್ಲೈನ್ ದಾಖಲಾತಿ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಸಂದಾಯದ ಲಿಂಕ್ :ನೋಂದಣಿ, ಭೂ ದಾಖಲೆ,ಚಾಲಕ ಪರವಾನಗಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಮಾಹಿತಿ
  • ಪ್ರಸರಣ: ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆ,ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ಯಾದಿ.
  • ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್:ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ, ಮತ್ತು ಇತರ ಸರ್ಕಾರದ ತೆರಿಗೆ.
  • ಉಪಯುಕ್ತ ಪಾವತಿ:ವಿದ್ಯುತ್,ನೀರು ತೆರಿಗೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಾವತಿಗಳು.
  • ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳು:ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ.

ಭೇಟಿ: https://sevasindhu.karnataka.gov.in/Sevasindhu/Kannada

ಸೇವಾ ಸಿಂಧು

ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಇ-ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ಎಮ್ಎಸ್-ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು.
ಸ್ಥಳ : ಬೆಂಗಳೂರು ಒನ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಒನ್, ಅಟಲ್ ಜೀ ಜನ ಸ್ನೇಹಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಬಾಪೂಜಿ ಕೇಂದ್ರ | ನಗರ : ಕಲಬುರಗಿ | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 585101
ದೂರವಾಣಿ : 8088304855