Close

Sri. Yeshwanth V Gurukar, IAS

Smt V V Jyotsana

Deputy Commissioner's Office Vikas Bhavan, Mini Vidhan Soudha Kalaburagi

Email : dcoglb[at]gmail[dot]com
Designation : Deputy Commissioner and District Magistrate
Phone : 08472-278601
Fax No. : 08472-278602